Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Công nghiệp Xi Măng

Công nghiệp Xi Măng    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mài mòn:

Tấm lót con lăn & Tấm lót bàn nghiền
Con lăn nghiền các loại
Rô to, búa đập, thanh đập
Vít tải…

Con lăn nghiền than - Xi măng Tam Điệp

Con lăn nghiền than – Xi măng Tam Điệp

Con lăn nghiền liệu - Xi măng Duyên Hà

Con lăn nghiền liệu – Xi măng Duyên Hà

IMG_0299

IMG_0582

Ban nghien

IMG_0791