Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Công nghiệp Khai khoáng

Công nghiệp Khai khoáng    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mài mòn:

  • Các phần của gầu xúc
  • Mũi khoan
  • Lưỡi gạt
  • Xàng
  • Vít tải…
Phủ hợp kim chống mài mòn lên răng gầu xúc

Phủ hợp kim chống mài mòn lên răng gầu xúc