Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Tin công ty Tin tức Tin tức chung

Tin công ty Tin tức Tin tức chung    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim cho bộ tấm lót bàn nghiền máy nghiền than Polysius cho Công ty Xi măng Sông Gianh.

Ngày 24/12/2010, công ty HTH Trường Phát ký hợp đồng Phục hồi và phủ hợp kim cho bộ tấm lót bàn nghiền máy nghiền than Polysius với Công ty Xi măng Sông Gianh.

Bàn nghiền - Sông Gianh

Bàn nghiền – Sông Gianh

Bình luận