Hotline

0986.080.684

Công nghiệp Dầu khí

Công nghiệp Dầu khí    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mài mòn:

  • Gờ định tâm khoan
  • Mũi khoan
  • Khớp chuyển đổi
  • Các bộ phận của cần khoan…

ảnh (13)

go dinh tam