Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Tin công ty Tin tức Tin tức chung

Tin công ty Tin tức Tin tức chung    Trang chủ

Dịch vụ xử lý bề mặt

Bề mặt các sản phẩm khuôn mẫu sau khi đúc, gia công thường có nhiều khuyết tật và chưa được hoàn thiện. Để khắc phục tình trạng trên, HTH Trường Phát cung cấp dịch vụ xử lý bề mặt giúp cho sản phẩm khuôn mẫu được hoàn thiện hơn.

collage6

collage2

Bình luận