Hotline

0903201406

Tin tức

Tin tức    Trang chủ

Dịch vụ xử lý bề mặt

Bề mặt các sản phẩm khuôn mẫu sau khi đúc, gia công thường có nhiều khuyết tật và chưa được hoàn thiện. Để khắc phục tình trạng trên, HTH Trường Phát cung cấp dịch vụ xử lý bề mặt giúp cho sản phẩm khuôn mẫu được hoàn thiện hơn.

collage6

collage2

Bình luận

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC