Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Tin công ty Tin tức Tin tức chung

Tin công ty Tin tức Tin tức chung    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mòn cho bộ tấm lót con lăn và bàn nghiền máy nghiền than Atox 27.5 cho Công ty Xi măng Tam Điệp

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mài mòn cho bộ tấm lót con lăn và bàn nghiền máy nghiền than Atox 27.5 cho Công ty Xi măng Tam Điệp.

Hợp đồng ký ngày 11/11/2008

Tamdiep.27.5.JPG

Bình luận