Hotline

0903.201.406 0904.475.528

Tin công ty Tin tức Tin tức chung

Tin công ty Tin tức Tin tức chung    Trang chủ

Phục hồi và phủ hợp kim chịu mòn cho bộ tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu – Duyên Hà

Ngày 2/12/2009, công ty HTH Trường Phát ký hợp đồng phục hồi và phủ hợp kim chịu mòn cho bộ tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu – Duyên Hà

sos

Bình luận